ПОЛЗВАНИ МЕТОДИ
   
Разходен метод /изчисляване на новата възпроизводителна стойност и амортизацията на актива/
Сравнителен метод /сравнения с аналогични обекти/
Приходен метод, чрез капитализиране на дохода, чрез осъвременяване на очакваните чисти парични приходи
Чиста стойност на активите
Ликвидационна стойност
Метод на обезщетението
Други методи, приложими и познати в световната практика
 
 
mail гр. София, ул. "Акад. Петър Динеков" №23
България, телефон: +359 897978800 | +359 887 781 838
SKYPE e-MAIL ЗАПИТВАНЕ ПРИНТ СВАЛИ PDF  
 
СРОК НА ИЗПЪЛНЕНИЕ
За апартаменти, жилищни сгради, вилни сгради и подобни
 
До четири работни дни, след представяне на необходимите документи и осигуряване оглед на имота.
До три работни дни - за бърза поръчка
 
СРОК НА ИЗПЪЛНЕНИЕ
За търговски обекти, офиси и складове и др.
 
До пет работни дни
До три работни дни - за бърза поръчка
За всяка друга поръчка се договаря
 
СРОК НА ИЗПЪЛНЕНИЕ
За незастроени терени УПИ и ПИ
 
До три работни дни, след представяне на необходимите документи и осигуряване оглед на имота.
До два работни дни - за бърза поръчка
 
СРОК НА ИЗПЪЛНЕНИЕ
За машини и съоръжения включително автомобили, камиони, стругове, поточни линии и други.
 
До пет работни дни
До три работни дни - за бърза поръчка
За всяка друга поръчка се договаря
 
СРОК НА ИЗПЪЛНЕНИЕ
За търговски предприятия и други
 
Срокът се договаря, не по-вече от 20 работни дни, след представяне на необходимите документи и извършване оглед на предприятието
До 10 работни дни – за бърза поръчка
За всяка друга поръчка се договаря
 
mail гр. София, ул. "Акад. Петър Динеков" №23
България, телефон: +359 897978800 | +359 887 781 838
SKYPE e-MAIL ЗАПИТВАНЕ ПРИНТ СВАЛИ PDF  
 
 
ИНФОРМАЦИЯ ЗА КОМПАНИЯТА
ОЦЕНИТЕЛСКО ПРЕДПРИЯТИЕ ПОЛИКОНСУЛТ е запазена марка на : 
"ОЦЕНИТЕЛСКО ПРЕДПРИЯТИЕ ПОЛИКОНСУЛТ" ООД, гр. София, ул. "Акад. Петър Динеков" №23
България, телефон: +359 897978800 | +359 887 781 838
Компанията е развита в предоставяне на оценителски услуги.