ОЦЕНИТЕЛСКО ПРЕДПРИЯТИЕ ПОЛИКОНСУЛТ ООД е независим оценител на недвижими имоти, машини и съоръжения, търговски предприятия и вземания със сертификат за оценителска правоспособност от Камарата на Независимите Оценители в България.

Бизнес оценяването е трудна задача изискваща знания, опит и професионализъм. Основната цел на нашата компания е да предостави високо качествени професионални оценителски услуги както на физическите лица така и на бизнеса.

Принципи, които определят нашата компания са:


  • Спазването на принципите за професионалната етика и българското законодателство, както и международни стандарти за оценка.
  • Индивидуален подход към всеки клиент, в съответствие с неговите потребности и цели.
  • Откритост и прозрачност.
  • Високо качество и ефективност.

Клиентите, които използват нашите услуги, получават коректна и безпристрастна информация на високо професионално ниво, което им дава възможност във вземането на правилни управленски решения.
Работата с ОЦЕНИТЕЛСКО ПРЕДПРИЯТИЕ ПОЛИКОНСУЛТ ООД гарантира сигурност и коректно партньорство, спазване на оценителските стандарти и високо качество.Нашата фирма ефикасно и в кратки срокове предоставят оценителски услуги, които напълно отговарят на нуждите на нашите клиенти и са съобразени с българското законодателство и международните стандарти за оценяване.
ОЦЕНИТЕЛСКО ПРЕДПРИЯТИЕ ПОЛИКОНСУЛТ ООД предлага следните оценителски услуги, оценки на имоти, машини и съоръжения, търговски предприятия и вземания изготвени индивидуално и в екип.

Оценки на недвижими имоти необходими за:


~ ипотеки
~ непарични /апортни вноски /
~ съдопроизводството
~ доброволни извънсъдебни делби
~ ценообразуване на новостроящи се сгради /площоразпределение /
~ определяне на пазарна цена за покупко-продажба

 
Оценки на машини и съоръжения необходими за:
 
~ банки - обезпечение по кредит
~ непарични /апортни вноски /
~ съдопроизводството
~ доброволни извънсъдебни делби
~ определяне на пазарна цена за покупко-продажбa
 
Оценки на цели предприятия за:

~ банки - обезпечение по кредит
~ непарични /апортни вноски /
~ съдопроизводството
~ доброволни извънсъдебни делби
~ определяне на пазарна цена за покупко-продажба
 
Оценки на инвестиционни проекти за:

~ кандидатстване за финансиране
 
Технически консултации необходими за:

~ съдопроизводството
~ адвокатски кантори
~ частни лица
~ банки
~ държавни институции
 

Ние осигуряваме бързи, професионални оценителски услуги за различни клиенти, включително собственици, кредитори, частни съдебни изпълнители, публични изпълнители, купувачи и продавачи, корпоративни структури, и държавни учреждения.

 

Нашият екип от професионалисти е на Ваше разположение, ние ще отговорим на всички Ваши въпроси и ще предложим най-добрият продукт за Вас.
 
ОЦЕНИТЕЛСКО ПРЕДПРИЯТИЕ ПОЛИКОНСУЛТ ООД  
гарантира абсолютна обективност и независимост на изготвените оценки.
 
 
ИНФОРМАЦИЯ ЗА КОМПАНИЯТА
ОЦЕНИТЕЛСКО ПРЕДПРИЯТИЕ ПОЛИКОНСУЛТ е запазена марка на : 
"ОЦЕНИТЕЛСКО ПРЕДПРИЯТИЕ ПОЛИКОНСУЛТ" ООД, гр. София, ул. "Акад. Петър Динеков" №23
България, телефон: +359 897978800 | +359 887 781 838
Компанията е развита в предоставяне на оценителски услуги.