mail гр. София, ул. "Акад. Петър Динеков" №23
България, телефон: +359 897978800 | +359 887 781 838
SKYPE e-MAIL ЗАПИТВАНЕ ПРИНТИРАНЕ  
support@oceniteli.eu polina.kavrakova@oceniteli.eu yordan.pavlov@oceniteli.eu
ИНФОРМАЦИЯ ЗА КОМПАНИЯТА
ОЦЕНИТЕЛСКО ПРЕДПРИЯТИЕ ПОЛИКОНСУЛТ е запазена марка на : 
"ОЦЕНИТЕЛСКО ПРЕДПРИЯТИЕ ПОЛИКОНСУЛТ" ООД, гр. София, ул. "Акад. Петър Динеков" №23
България, телефон: +359 897978800 | +359 887 781 838
Компанията е развита в предоставяне на оценителски услуги.